Karlus

Adrián Vega

Ivan Santacruz

David Navares

Alejandro Revuelta

Nilo Hidalgo

Roger Belso

Judit Martín

Mario López

Javi Rufo

Ramó&Alegria

Laurent Piron

Mag Edgard

Adan Xou

Joana Andreu

Martilda

Albert Vidal

Mario López

Jorge Blass

Mag Stigman

Àlex Ferrer

Javi Rufo

David El Mag

2024

12a edició